PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016. (15 Grupa)


PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
IZMJENA BR. 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
IZMJENA BR. 2. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA I
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA III
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA IV
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA V
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA VI
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA IX
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA XIV
PRILOG - Grupa XV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST