PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga - Svibanj 2016. (3 grupe)Odluka o poništenju postupka Javne nabave za Grupu I
Odluka o poništenju postupka Javne nabave za Grupu II

PU ŠIBENIK - Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II  
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa III