PU ZADAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016. (13 Grupa)ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU II
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU V
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU VI
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU XII


PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST