PU VINKOVCI - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016. (1 grupa)


IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA


PU VINKOVCI - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa I