PU VINKOVCI - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga - Svibanj 2016. (1 Grupa)


PU VINKOVCI - Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I