PU KUTINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016. (8 Grupa)


PU KUTINA - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) 

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA I
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA II
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA III
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA IV
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA V
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA VI
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA VII
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA VIII