PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda – Strukovna izobrazba – Ponovljeni postupak - Svibanj 2016.


PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe - ponavljanje postupka

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU III