PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga - Svibanj 2016.

 
OBJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
ESPD-obrazac

Troškovnik - grupa I
Troškovnik - grupa II
Troškovnik - grupa III