RU VARAŽDIN - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga

 
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
ESPD-obrazac

Troškovnik - grupa I
Troškovnik - grupa II
Troškovnik - grupa III
Troškovnik - grupa IV