PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda – Strukovna izobrazba - Svibanj 2016. (6 Grupa)

 
PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe - ponavljanje postupka
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST