PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga (ponavljanje postupka)- Svibanj 2016. (1 grupa)PU ŠIBENIK - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2016. godini - (ponavljanje postupka)
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I