RU VARAŽDIN - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe - Lipanj 2016. (12 Grupa)


RU VARAŽDIN - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
IZMJENA I OBJAŠNJENJE BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ISPRAVAK IZMJENE I OBJAŠNJENJA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA VI
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA VII
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA X
PRILOG - Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA XI
PRILOG - Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU - GRUPA XII