RU OSIJEK - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - lipanj 2016.

RU OSIJEK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)


PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XVI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST