PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Lipanj 2016.

 

ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU I
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU II
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU III
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU VI
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU VII
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU IX


PU BJELOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2016. godinu

IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST