PU KRIŽEVCI - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga - Lipanj 2016.


PU KRIŽEVCI - Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II