PU PULA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - lipanj 2016. - ponovljeni postupak

 
PU PULA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST