PU GOSPIĆ- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

 
PU GOSPIĆ - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST