PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - lipanj 2016.

 

ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU I
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU II
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU III
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU IV
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU V
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU VI
ODLUKA OPONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU VII

PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
IZMJENA BR. 1 ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
IZMJENA BR. 2 ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST

PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST