PU VINKOVCI- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - Srpanj 2016. (11 Grupa)ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU X.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU XI.

IZMJENA BROJ 2. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

PU VINKOVCI- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST