RU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - srpanj 2016. (8 Grupa)


RU RIJEKA  - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)