RU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - Srpanj 2016.


RU RIJEKA - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba - PONOVLJENI POSTUPAK- Grupa I - Program obrazovanja za poslove vozača/ice D kategorije uključujući periodičku izobrazbu vozača
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)