PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda – Strukovna izobrazba - Srpanj 2016. (7 Grupa)


ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU III. 
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU IV. 
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU VII. 

PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST