PU PULA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - kolovoz 2016.

 

PU PULA - PONOVLJENI Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa XV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa XVI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa XVII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST