PU KUTINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - kolovoz 2016. (3 Grupe)PU KUTINA - PONOVLJENI Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST