PU DUBROVNIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - rujan 2016. ( 3 Grupe)PU DUBROVNIK - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA I
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA II 
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA III