PU VIROVITICA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - rujan 2016. (2 Grupe)ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA STRUKOVNE IZOBRAZBE - GRUPA II

PU VIROVITICA - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba - Ponovljeni postupak
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA II.
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA VI.