PU SLAVONSKI BROD- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - rujan 2016. (7 Grupa)PU SLAVONSKI BROD - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe -  PONOVLJENI POSTUPAK
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA - GRUPA IV
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA - GRUPA XII
PRILOG - Grupa XIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA - GRUPA XIII