PU POŽEGA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - rujan 2016. (2 Grupe)ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA STRUKOVNE IZOBRAZBE - GRUPA III
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA STRUKOVNE IZOBRAZBE - GRUPA VII

PU POŽEGA - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba - PONOVLJENI POSTUPAK 
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA III
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA VII