PU KUTINA- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - rujan 2016. (2 Grupe)PU KUTINA - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba - PONOVLJENI POSTUPAK
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA I
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA VI