PU BJELOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - rujan 2016. (7 Grupa)


PU BJELOVAR- Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2016. godinu
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA I
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA II
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA III
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA IV
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA V
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA VI
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA VII