PU SLAVONSKI BROD- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - rujan 2016. (3 Grupe)PU SLAVONSKI BROD - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe -  PONOVLJENI POSTUPAK
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA - GRUPA II
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST