PU PULA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - rujan 2016. (6 Grupa)PU PULA - PONOVLJENI Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XVI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XVII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST