PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - rujan 2016. ( 5 Grupa)


PU ŠIBENIK - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA I
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA II
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU II
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA III
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU III
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA IV
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU IV
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA V
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU V