RU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - listopad 2016. (3 Grupe)RU RIJEKA - Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2016. godinu
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)