PU VINKOVCI- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - PONOVLJENI POSTUPAK - listopad 2016. (1 Grupa)


PU VINKOVCI - Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2016. godinu
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST