PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - Ponovljeni postupak - listopad 2016. (4 grupe)

 
PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST

PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST