Obilježen Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnostiMeđunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti obilježava se svake godine u razdoblju 15. studenog do 15. prosinca s ciljem senzibilizacije javnosti o štetnim posljedice svih ovisnosti i borbe cjelokupnog društva sa ovim ozbiljnim problemom današnjice. Cilj obilježavanja je upozoriti javnost na problem zlouporabe svih sredstava ovisnosti te putem šire društvene akcije promicati zdrav način života. Pri suzbijanju ovisnosti važnu ulogu imaju preventivne aktivnosti, u sklopu kojih je nužno provoditi edukaciju o štetnosti sredstava ovisnosti od najranije dobi i na svim razinama društva.

U sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti regionalni i područni uredi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Centri za informiranje i razvoj karijere organizirali su radionice, predavanja, tribine i sl. na temu resocijalizacije bivših ovisnika na kojima su sudjelovali različiti akteri uključeni u Projekt resocijalizacije: liječeni ovisnici, poslodavci, predstavnici Centara za socijalnu skrb, predstavnici područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, organizacije civilnog društva, predstavnici škola i sl. Pregled obilježavanja pogledajte ovdje. Svim regionalnim i područnim uredima distribuirani su stručni materijali – smjernice i priručnici za rehabilitaciju, reintegraciju i oporavak liječenih ovisnika koji su pripremljeni u sklopu Triple R projekta. Više u nastavku