Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Obrazovanje nezaposlenih

Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Nezaposlena sam osoba, prijavljena u evidenciju nezaposlenih HZZ-a. Imam li pravo na obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja?

Sve nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u evidenciju HZZ-a mogu iskazati interes za uključivanjem u neki od programa obrazovanja koji HZZ financira. Odabir programa ovisi o prethodno stečenom obrazovanju i iskustvu osobe, njegovim interesima i stručnoj procjeni savjetnika. Za informacije o uključivanju u programe obrazovanja možete se obratiti i svom savjetniku/ci za zapošljavanje u Vama nadležnoj područnoj službi/uredu HZZ-a. Popis obrazovnih programa prema županijama za koje polaznici koji se žele uključiti mogu iskazati interes i prijaviti se online možete pronaći ovdje.

Zaposlena sam osoba, imam li pravo na obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja?

Zaposlene osobe koje iskažu interes za uključivanje u obrazovanje i prijave se u evidenciju HZZ-a, mogu se uključiti u mjeru. Ponudu obrazovnih programa prema županijama i upute o online prijavi možete pronaći ovdje.

Zainteresiran sam za pohađanje jednog od ponuđenih programa u svojoj županiji. Kako se mogu prijaviti?

Svi zainteresirani za uključivanje u mjeru Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja, svoj interes mogu iskazati online putem obrasca dostupnog ovdje. Nakon iskazanog interesa javit će Vam se savjetnik za zapošljavanje iz Vama nadležne područne službe/ureda prema mjestu stanovanja. Prijaviti se možete i izravnim kontaktom svoga savjetnika za zapošljavanje.

Mogu li samostalno odabrati u kojoj obrazovnoj ustanovi mogu pohađati program obrazovanja koji me zanima?

Ne. HZZ je kao javna ustanova u mogućnosti financirati samo one programe obrazovanja tražene na tržištu rada za koje je prethodno proveden postupak javne nabave obrazovnih ustanova. Nakon provedenog postupka formiraju se grupe polaznika i upućuju u programe koje provode obrazovne ustanove izabrane putem javnog natječaja. Popis trenutno raspoloživih programa prema županijama možete pronaći ovdje.

Utječe li moje zanimanje po završenoj školskoj spremi na mogućnost korištenja obrazovanja za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja?

Prilikom odabira programa obrazovanja na raspolaganju Vam je savjetnik HZZ-a koji će usporediti Vaše prethodno obrazovanje, radno iskustvo, interese te opće i zdravstvene sposobnosti, s uvjetima predviđenim za uključivanje u određeni program obrazovanja i preporučiti Vam pohađanje programa koji će imati najbolji učinak na Vašu zapošljivost i profesionalni razvoj.

Što je Popis programa i vrste edukacija?

Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja provodi se prema planovima uključivanja osoba u obrazovanje koji se kreiraju svake dvije godine na razini područnih ureda/službi HZZ-a. Zavod je u mogućnosti financirati samo one programe obrazovanja za koje je u područnom uredu/službi utvrđena potreba na tržištu rada i za koje je proveden postupak javne nabave obrazovnih ustanova. Popis obrazovnih programa prema županijama za koje polaznici koji se žele uključiti mogu iskazati interes napravljen je na temelju aktivnih ugovora koje HZZ ima s obrazovnim ustanovama za provedbu programa obrazovanja. Popis trenutno aktivnih programa možete pronaći ovdje.

Zašto je Popis programa i vrsta edukacija podijeljen po županijama?

HZZ godišnje izrađuje planove uključivanja osoba u obrazovanje na razini područnih službi/ureda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih i analizi potreba poslodavaca. Obrazovne ustanove koje će provoditi programe obrazovanja biraju se na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave.

Ukoliko se u obrazovanje uključim kao nezaposlena osoba, a u međuvremenu zaposlim, gubim li pravo na nastavak obrazovanja?

Ne. Ako se nezaposlena osoba tijekom pohađanja programa obrazovanja zaposli, ne gubi pravo na nastavak obrazovanja o trošku HZZ-a. Polazniku se u tome slučaju od dana odjave s evidencije prestaje isplaćivati novčana pomoć i troškovi prijevoza na koje je imao pravo kao nezaposlena osoba uključena u obrazovanje.

Jesu li edukacije iz Popisa programa i vrsta edukacija besplatne za polaznike?

Da. Svim nezaposlenim osobama, zaposlenima i ostalim tražiteljima zaposlenja, prijavljenima u evidenciju HZZ-a i uključenim u obrazovanje pohađanje programa je besplatno. Ovisno o uvjetima upisa u određeni obrazovni program pokriva se i trošak prethodnog zdravstvenog pregleda te trošak osiguranja ako osoba nije drugačije osigurana. Nezaposlene osobe uz to ostvaruju pravo na novčanu pomoć i trošak prijevoza, prema danima prisutnosti na nastavi.

Imaju li polaznici pravo na novčanu pomoć i putne troškove za vrijeme obrazovanja?

Polaznici obrazovanja imaju pravo na refundiranje sljedećih troškova za vrijeme obrazovanja:

Novčana pomoć – isplaćuje se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • osnovica za utvrđivanje dnevnog iznosa novčane pomoći je 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja
 • novčana pomoć utvrđuje se u visini od 14,00 eura po danu

Putni troškovi – isplaćuju se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška prijevoza u mjestu obrazovanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje provodi u istom mjestu,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 0,27 € po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 186 €,
 • udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno obrazovanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike,
 • najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 186 € mjesečno.
  Polaznici programa obrazovanja za završetak osnovne škole za vrijeme trajanja obrazovanja imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova prema danima prisutnosti na obrazovanju, te NE stječu pravo na novčanu pomoć.

Osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja)

 • Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane