Konferencija je održana 5. i 6. svibnja 2022. u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pod nazivom ‘Future of the Right to Work: What role for the Social Economy?’ (Budućnost prava na rad: Kakva je uloga socijalne ekonomije?). Organizatori konferencije bili su Europsko udruženje pružatelja socijalnih usluga (EASPD), Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske (OSVIT) i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI). Na konferenciji su se okupili ključni domaći i međunarodni dionici - stručnjaci, aktivisti i osobe s invaliditetom kako bi istražili ulogu socijalne ekonomije u unapređenju tržišta rada, kao i identificirali kako ostvariti njen maksimalan učinak.

Uvodne i pozdravne govore održali su predsjednik EASPD-a James Crowe, predsjednik OSVIT-a Josip Držaić, pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Romana Galić, te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Partneri konferencije bili su Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), URIHO i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb. Na konferenciji su uz ravnatelja Zavoda, Antu Lončara sudjelovali Ruža Hrga, pomoćnica ravnatelja za Sektor za tržište rada i politike zapošljavanja, Martina Sajko Olovec, rukovoditeljica Odjela za osobe s invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i ranjive skupine te 17 savjetnika/ica za zapošljavanje osoba s invaliditetom iz 16 područnih službi i ureda Zavoda.

Kroz dva dana održana su ukupno četiri panela, te osam radionica u četiri paralelne dvorane. Jedna od radionica bila je na temu ‘Social entrepreneurship as an opportunity for employment of persons with disabilities in Croatia’ (Društveno poduzetništvo kao prilika za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj) na kojoj su sudjelovali Dubravka Bihar (ZOSI), Martina Sajko Olovec (HZZ), Branimir Šutalo (Grad Zagreb), Teo Petričević (ACT Grupa), Marica Mirić (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH), Mislav Tadić (MEWO) i Iva Šušak (URIHO).

Promjene u budućnosti rada imaju posljedice na osobe s invaliditetom i njihove radne mogućnosti. Već danas je veća vjerojatnost da će osobe s invaliditetom biti nezaposlene u većem postotku (50%) u odnosu na osobe bez invaliditeta (25%). Kako će te promjene utjecati na osobe s invaliditetom i njihovo zapošljavanje? Hoće li to stvoriti više ili manje prilika? Socijalno poduzetništvo je sigurno jedan od načina poticanja pozitivnih promjena u društvu i socijalne inkluzije odnosno podrška ekonomskom osnaživanju socijalno ugroženih skupina. Uz to, važan je faktor stabilizacije na tržištu rada jer kroz forme zatvorenog i podržanog zapošljavanja prevenira negativne utjecaje kriza koji zahvaćaju upravo najranjivije skupine. Takva poduzeća integriraju osobe s invaliditetom u društvo pružajući im niz usluga: osposobljavanje na radnom mjestu, socijalnu podršku i zaposlenje, čime se osobama s invaliditetom nastoji osigurati razvoj radnih vještina i kompetencija, radnih navika i ekonomska samostalnost. Društvena poduzeća imaju određene prednosti naspram njihovog zapošljavanja na otvorenom tržištu rada. Prilikom radne integracije načelno ova poduzeća nemaju predrasuda prema osobama s invaliditetom i ne stigmatiziraju ih prilikom zapošljavanja, a prilikom osnivanja brinu da radna mjesta budu prilagođena njihovim potrebama i mogućnostima. Društvena poduzeća su, po samoj svojoj prirodi, odana svojoj društvenoj misiji i stavljaju naglasak na susretanje potreba i kapaciteta svojih zaposlenika.

Više o konferenciji na: www.easpdconference.eu.