U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i natječaja Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom) ugovoren je istoimeni projekt kojim su financirane isplate potpora za očuvanje radnih mjesta poslodavcima za vrijeme krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Projekt čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi se od 1.3.2020.- 30.11.2021. godine, a ukupna je vrijednost projekta 836.000.000,00 kn, od čega je do sada ovjereno 835.946.100,00 kn što čini 99,99% ugovorene vrijednosti projekta. Udio EU sredstava u financiranju projekta je 710.600.000,00 kn ili 85%.

S obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID - 19), ovom operacijom su se provodile aktivnosti usmjerene na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/ sektorima kojima je narušena gospodarska aktivnost te su se dodjeljivale financijske potpore poslodavcima za radnike kojima je prijetio gubitak radnih mjesta s ciljem očuvanja istih. Gospodarski sektori na koje se odnosila ova mjera su sektori prijevoza i skladištenja, prerađivačka industrija, ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti pružanja smještaja. Kriteriji koje je bilo potrebno ispuniti da bi se ostvarilo pravo na potporu uključuju pad prometa, otkazivanje rezervacija, otkazivanje narudžbi i ugovornih poslova, nemogućnost isporuke proizvoda, nemogućnost nabavke sirovina i drugih alata neophodnih za rad. Ovom operacijom se planiralo očuvati 125.486 radnih mjesta tijekom pandemije koronavirusa, kao i zadržati radnike u zaposlenosti, odnosno spriječiti njihov odlazak u nezaposlenost, a koja je uslijed velikih poremećaja u gospodarstvu tijekom ove pandemije u biti i postala dugotrajna.

U svrhu očuvanja radnih mjesta putem mjere ‘’Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)’’ u periodu od početka ožujka 2020. u trajanju najviše tri mjeseca se isplaćivala poslodavcima plaća za radnike u visini subvencije koja iznosi 3.250,00 (za mjesec ožujak 2020. god.) te iznos od 4.000,00 (za mjesece travanj i svibanj 2020. god.) kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Također, vršila se i isplata doprinosa (MO II stup) srazmjerno visini dodijeljene potpore i to u iznosima od 203,12 kn (za mjesec ožujak 2020.) te 250,00 kn (za mjesece travanj i svibanj 2020.). Potpore su se isplaćivale do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Planirano je da dodjela potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom) doprinese zadržavanju radnika u zaposlenosti, kao i ublažavanju posljedica narušene gospodarske aktivnosti pogođenih djelatnosti, dok su aktivnosti ove operacije izravno doprinijele realizaciji Specifičnog cilja 8.i.3 Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali koji predviđa takve aktivnosti.

Cilj i rezultati projekta (operacije):

Opći cilj operacije - Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca čije je poslovanje ugroženo zbog situacije vezane uz COVID-19 (koronavirus).

Specifični cilj operacije - Osigurati ostanak u zaposlenosti radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta dodjelom potpora poslodavcima pogođenim posljedicama pandemije koronavirusa.

Ciljana skupina - Ciljana skupina su radnici zaposleni kod poslodavaca iz prihvatljivih sektora. U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad. U ciljanu skupinu radnika ulaze i radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Rezultati projekta – Osiguran je ostanak u zaposlenosti za 114.491 radnika kojem je prijetio gubitak radnog mjesta uslijed velikih poremećaja u gospodarstvu koji su nastali kao posljedica pandemije koronavirusa.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: mailto:hzz@hzz.hr ili Euprojekti@hzz.hr.

Poveznice na relevantne internet stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
www.hzz.hr
mjere.hr