Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA) 15. lipnja 2021. godine pokrenulo je kampanju pod nazivom "Prava za sve sezone", skrećući pozornost na potrebu promicanja poštenih i sigurnih uvjeta rada sezonskih radnika zaposlenih u zemljama EU. Uz Europsko nadzorno tijelo za rad u ulozi nositelja s ključnim partnerima Europskom komisijom, Europskom platformom za borbu protiv neprijavljenog rada, mrežom EURES, državama članicama EU i socijalnim partnerima, kampanja će se provoditi od lipnja do listopada 2021. godine.

Procjenjuje se da se svake godine do 850.000 građana EU bavi sezonskim poslovima izvan svoje zemlje podrijetla. Mobilni sezonski radnici imaju ista prava na poštene radne uvjete kada rade u drugoj zemlji EU, s istim radnim i socijalnim pravima kao i lokalni radnici. Međutim, s obzirom na privremenu prirodu svog posla, mogu biti podložniji nesigurnim radnim i životnim uvjetima, prijevarama ili iskorištavanju. Pandemija Covid-19 pogoršala je uvjete sezonskih radnika i izložila ih povećanom zdravstvenom riziku.

Kako bi apostrofiralo ove izazove na terenu i zaštitilo poštene radne uvjete sezonskih radnika, Europsko nadzorno tijelo za rad zajedno s Europskom komisijom, državama članicama EU-a i socijalnim partnerima provodi Akcijski plan o sezonskim radnicima. Kao dio ove integrirane akcije, komunikacijska kampanja „Prava za sve sezone“ ima za cilj podizanje svijesti mobilnih sezonskih radnika i njihovih poslodavaca o njihovim pravima, obvezama i dostupnim savjetodavnim uslugama.

Gospodin Cosmin Boiangiu, izvršni direktor Europskog nadzornog tijela za rad, rekao je: „ELA je stvorena kako bi podržala zemlje EU i socijalne partnere u osiguravanju da mobilni radnici i poslodavci imaju koristi od poštenih uvjeta prekograničnog rada. Sezonski radnici ključni su za važne sektore našeg gospodarstva i njihova je aktivnost osobito ranjiva pod utjecajem pandemije Covid-19. Sretni smo što smo počeli ispunjavati svoju misiju podržavajući ih. Države članice EU-a i socijalni partneri znaju da mogu računati na to da će ELA podići svijest o pravima i obvezama i podržati provedbu zakonodavstva EU-a i nacionalnog zakonodavstva. Pošten rad nije sezonski. "

Dio Akcijskog plana o sezonskim radnicima su i radionice koje ELA organizira s nacionalnim upravama i socijalnim partnerima. Cilj je radionica prikupiti i razmijeniti iskustva i prakse na temu pružanja informacija, pomoći i drugih usluga potpore sezonskim radnicima i poslodavcima. ELA je također spremna pružiti podršku prekograničnim koordiniranim i zajedničkim inspekcijama usmjerenima na sektore s izraženom sezonalnošću, razmjenjivati metode i prakse s nacionalnim inspekcijama rada, te predlagati razmjenu osoblja širom članica EU.

Kako biste saznali više o kampanji ili dobili informacije kao sezonski radnik ili poslodavac, posjetite web stranicu www.ela.europa.eu/rights-for-all-seasons.