Obilježavanje utemeljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Dana 25. srpnja 1996. godine stupio je na snagu Zakon o zapošljavanju (NN 59/96) kojim je utemeljen Hrvatski zavod za zapošljavanje kao samostalna javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost.

Zakon o zapošljavanju donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996. godine, a proglašen je od strane Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana Odlukom o proglašenju Zakona o zapošljavanju od 5. srpnja 1996. godine. Danas je Hrvatski zavod za zapošljavanje tijelo javne vlasti koje na temelju javnih ovlasti provodi programe zapošljavanja te zakonodavnim okvirom razvija tržište rada za sve njegove sudionike – nezaposlene, zaposlene, poslodavce i druga javna tijela.

Važno je istaknuti da je Zakon o zapošljavanju donesen neposredno po završetku Domovinskog rata s velikim izazovom čim brže uspostave sustava na cijelom teritoriju RH kako bi se organizacijski i ljudski zaokružio taj važan javni servis koji je od tada ključni dionik gospodarskog razvoja države. Kao rezultat tih nastojanja Hrvatski zavod za zapošljavanje danas je prisutan na stotinjak lokacija kako bi bio na usluzi korisnicima u njihovoj sredini.

Vizija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje učvršćuje se u namjeri da postane još pouzdaniji partner poslodavcima i nezaposlenim osobama te se aktivnosti Zavoda provode u skladu s proaktivnim pristupom prema svim korisnicima, pružanjem sve boljih usluga i aktivnosti koje s puno truda i osjećaja odrađuju zaposlenici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Glavni cilj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je pružiti mogućnost pronalaženja posla i ostanka u Hrvatskoj kao i doprinijeti razvoju njihovih osobnih i poslovnih kompetencija i razvoja karijere, a poslodavcima olakšati pronalazak tražene radne snage.