Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje posjetili Vukovar, Vinkovce, Ilok, Lovas, Đakovo, Drenje, Ćeminac i Belišće

U četvrtak, 11. srpnja 2019. godine ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sastao se s gradonačelnikom Grada Đakova Marinom Mandarićem, voditeljicom projekta „Svi Zajedno“ u okviru programa Zaželi kojeg provodi Grad Đakovo - Darijom Petric, pročelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Đakova Sanjom Rogoz-Šola i načelnikom Općine Drenje Slavkom Dešićem te je posjetio Vukovar, Vinkovce, Ilok, Lovas, Đakovo, Drenje, Ćeminac i Belišće kako bi razgovarali s jedinicama lokalne samouprave o provedbi programa „Zaželi“ u njihovim sredinama te kako bismo prikupili što više informacija o tome kako se projekt provodi na terenu.

Riječ je o projektima na kojima će se zaposliti više od 7.000 žena. Zaposlene žene će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im, primjerice, pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jedan je od partnera i posredničko tijelo razine 2 u okviru poziva „Zaželi - Program zapošljavanja žena“. Obnaša ulogu Posredničkog tijela razine 2 te sudjeluje u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ unutar prioritetnih osi 1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, 2. Socijalno uključivanje, 4. Dobro upravljanje i 5. Tehnička pomoć. Ured u svojim aktivnostima, između ostalog, sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, surađuje s korisnikom i savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na nepravilnosti i odlučuje o prihvatljivosti troškova tijekom provedbe. Program „Zaželi" je prepoznat i u EU od strane Europske komisije kao i nekoliko zemalja članica koje ga žele implementirati.