U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava danas je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Informatizacija i digitalizacija poslovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, ukupne vrijednosti 93.505.325,00 kn sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Ugovor su potpisali ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i pomoćnica ravnatelja HZZ-a Ruža Hrga.

Predviđeno trajanje projekta je 42 mjeseca a osnovni cilj je razvijanje novih i unaprjeđenje postojećih usluga HZZ-a prema korisnicima, kroz provedbu informatizacije i digitalizacije poslovanja, što uključuje nadogradnju postojećih i razvoj novih aplikacija, uz osiguranje sigurnosti procesa i podataka, kao i mrežnih kanala krajnjim korisnicima.

U uvodnom obraćanju ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Lončar osvrnuo se na konkretne koristi koje će digitalizacija donijeti korisnicima usluga Zavoda te izjavio: „Projekti planirani u sklopu ove operacije u potpunosti će automatizirati i digitalizirati poslovne procese s ciljem jačanja kapaciteta za pružanje usluga Zavoda na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kroz informatizaciju i digitalizaciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje želi se uspostaviti fleksibilna organizacija koja uči, pruža kvalitetne usluge svojim korisnicima i koja je fokusirana na ishode zapošljavanja te temeljem podataka vrši predviđanja budućih potreba za vještinama. Koristi će od takvih usluga imati krajnji korisnici, ali i svi dionici tržišta rada.“

Tom prigodom ministar Aladrović je istaknuo kako će korist od novih usluga imati svi krajnji korisnici usluga HZZ-a od nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, poslodavci, učenici i studenti, institucije civilnog i javnog sektora, sve do udruženja poslodavaca i radnika. Napomenuo je kako je za projekte reforme javne uprave osigurano gotovo 800 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda koji će pridonijeti gospodarskom i održivom razvoju hrvatskog društva pružanjem javnih usluga na pouzdan, predvidljiv i društveno odgovoran način.


Projektom će se ojačati kapaciteti zaposlenika HZZ-a za rad na novim informacijsko-komunikacijskim rješenjima radi poboljšanja opsega, dostupnosti, kvalitete i prilagodljivosti usluga koje se pružaju korisnicima.

Planirano je razvijanje ili unapređenje 10 usluga HZZ-a, poput sustava za upravljanje temeljnim poslovnim procesima, sustav eSavjetnik, sustav za analitiku kompetencija, digitalno upravljanje predmetima i osposobiti 400 zaposlenika HZZ-a.