Osobe s invaliditetom mogu ostvariti svoje potencijale i biti učinkovite na radnom mjestu ako im omogućimo uvjete te osiguramo pretpostavke da ravnopravno sudjeluju na tržištu rada.

Prema Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koju je RH ratificirala 2007. godine, razumna prilagodba znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja, koji ne predstavljaju neproporcionalno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, ondje gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo ravnopravno uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugima. Odredbom čl. 7. st.1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20) propisano je da se osobe s invaliditetom mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima, uz obvezu osiguranja razumne prilagodbe od strane poslodavca prilikom provedbe testiranja i/ili intervjua u okviru natječajnog postupka te obvezu razumne prilagodbe radnog mjesta, uvjeta i organizacije rada. Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta je nastao temeljem dosadašnjih iskustava u radu s poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom te potrebi da se osigura sustavna i kontinuirana podrška u planiranju i izvedbi prilagodbe radnog mjesta prilikom uključivanja osoba s invaliditetom u radno okruženje. Priručnik obuhvaća primjenjive savjete i prikazuje primjenu razumne prilagodbe u svakodnevnom radu i komunikaciji s osobama s invaliditetom. Namijenjen je stručnjacima, poslodavcima i svima koji neposredno i posredno rade s osobama s invaliditetom, ali i samim osobama s invaliditetom. Nakon prva dva izdanja iz 2018. i 2019. godine, izdan je 3. dio u kojem su obrađene mogućnosti prilagodbe radnog mjesta za 9 novih vrsta oštećenja (alkoholizam, artritis, deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD), mišićna distrofija, Parkinsonova bolest, poremećaj iz spektra autizma, PTSP, traumatske ozljede mozga, zloćudni tumori).

Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta 3. dio dostupan je online, te će služiti kao koristan alat poslodavcima koji su u procesu zapošljavanja i uključivanja osoba s invaliditetom u radno okruženje.

ZOSI - Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta

Preuzmi (PDF)

Prijavnica