Zagreb, 21. siječnja 2021. – Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na današnjoj je sjednici donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini.

Odukom Upravnog vijeća uvedena je nova podmjera Javni rad – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije s obzirom na to da je područje navedene županije pretrpjelo najveće štete uzrokovane potresom.

U podmjeru Osposobljavanje na radnom mjestu dodana je ciljana skupina nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju HZZ-a koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja, a za koje je uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja škola. Trajanje mjere je do šest mjeseci uz predviđen trošak osposobljavanja od 2.500 do 18.000 kuna, a u nositelje osposobljavanja dodani su i poduzetnički inkubatori.

Dopune kriterija za mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko- moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj - veljaču 2021.

Omogućuje se korištenje potpore svim poslodavcima s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa, osnivače i vlasničke udjele i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Izglasane su i izmjene vezane uz dokazivanje pada prihoda za navedenu mjeru. Poslodavci trebaju dokazati da su u prosincu 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prosinac 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za prosinac 2020. i prosinac 2019. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za siječanj, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Mijenjaju se i uvjeti za dokazivanje pada prihoda i za poslodavce koji su osnovani nakon 1. srpnja 2019. godine i posluju duže od godine dana. Trebaju dokazati da su u prosincu 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prosinac 2019. ukoliko traži potporu za siječanj, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020.godine.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite na poveznici mjera-orm.hzz.hr te o ostalim mjerama aktivne politike zapošljavanja na poveznici mjere.hr.