Izmjene potpore za očuvanje radnih mjesta i mjera aktivnog zapošljavanja za 2021. godinu

Zagreb, 22. veljače 2021. – Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na današnjoj je sjednici donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini.

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Kod potpore za samozapošljavanje došlo je do izmjene kriterija vezanog uz varijabilni iznos prihvatljivog troška za kupnju sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija) do najviše 20% od iznosa potpore radi racionalnijeg trošenja sredstava.

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19) I POSLJEDICAMA KATASTROFE UZROKOVANE POTRESOM NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE, ZAGREBAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA SIJEČANJ - VELJAČU 2021.

U navedenoj se dopunjuje popis ciljanih skupina poslodavaca te tako potporu mogu koristiti pravne osobe u sustavu sporta i to sportske udruge iz članka 14. Zakona o sportu te sportski klubovi-sportska dionička društva iz članka 28. Zakona o sportu. Iznimno, pravne osobe u sustavu sporta ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

Poslodavci u sustavu sporta ostvaruju pravo na potporu za radnike koji su zaposleni temeljem ugovora o radu, a sukladno Zakonu o sportu i propisima o radu, kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje. Ciljana skupina radnika međutim ne uključuje sportaše, vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave i nadzornog odbora, direktore, prokuriste i slično. Važno je napomenuti kako poslodavci u sustavu sporta ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu za veljaču 2021. u iznosu 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

DOPUNE OPĆIH UVJETA

U općim uvjetima provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja dodatno je pojašnjen pojam poslodavca u teškoćama. Nadalje, nadopunjeno je pojašnjenje u kojim slučajevima je kod potpisa ugovora potrebna bjanko zadužnica te potpis jamca platca.

Detaljnije informacije potražite na: mjere.hr i mjera-orm.hzz.hr.