Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje" UP.01.3.1.01.010 5 i Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SVRHU SAMOZAPOŠLJAVANJA

Dokumentacija za provođenje Javnog poziva (preuzima i ispunjava podnositelj zahtjeva):

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti

Preuzmi (PDF)

Program konferencije

Program potpora za samozapošljavanje

Preuzmi (PDF)

Program konferencije

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti

Preuzmi (DOC)

Program konferencije

Poslovni plan samozapošljavanja 2019

Preuzmi (DOCX)

Program konferencije

Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti

Preuzmi (DOCX)

Program konferencije

Izjava o nepodmirenim obvezama

Preuzmi (DOCX)

Program konferencije

Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe

Preuzmi (DOCX)

Program konferencije

Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja

Preuzmi (DOCX)

Program konferencije

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije potpore)

Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti

Preuzmi (PDF)

Program konferencije

Dokazi za pravdanje dodijeljene potpore

Preuzmi (PDF)

Program konferencije