Javni poziv Razvojne agencije Zagrebačke županije za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje

Razvojna agencija Zagrebačke županije poziva nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije, a koje se odluče pokrenuti vlastiti posao da dostave svoje zahtjeve za dodjelu potpora za samozapošljavanje (potpora), u skladu s projektom Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –faza III pod nazivom “Nova prilika-Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije” za što je rezervirano 875.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposleni pripadnici ranjivih skupna kako je definirano u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije (mladi do 29 godina, stariji od 50, žene, dugotrajno nezaposleni, …) koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni Iznos potpore iznosi 35.000,00 kn po korisniku.

Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Razvojne agencije Zagrebačke županije za 2019. godinu.

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje

Preuzmi (PDF)

Program konferencije

Zahtjev za potporu-OBRAZAC 1

Preuzmi (DOCX)

Program konferencije

Poslovni plan-OBRAZAC 2

Preuzmi (DOCX)

Program konferencije

Izjava o korištenim potporama

Preuzmi (DOCX)

Program konferencije