Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini i provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini, a sukladno Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj: 113/18) i odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019 koji je dostupan na: www.mzo.hr

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019., a sukladno Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj 113/18) i odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini koji je dostupan na: www.mzo.hr